Weryfikacja

Wyniki weryfikacji szczegółowej

Weryfikację szczegółową 93 projektów, które przeszły pozytywną ocenę formalną, zgłoszonych do realizacji w ramach IV…

sprawdzenie
Wyniki weryfikacji formalnej zgłoszonych projektów do BO 2020

W dniu 24 czerwca 2019 roku zakończono przyjmowanie wniosków do IV Edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa…

Skip to content